Referencie

Z referencií vyberáme:


Priemyselná sféra

Názov akcie
Investor
Rok
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd pre Matador a.s. Púchov
Siemens s.r.o., Bratislava
2006
Potrubný rozvod chladiacej vody a stlačeného vzduchu s prípojkami k jednotlivým spotrebičom vo výrobnej hale v Dubnici nad Váhom Dubnica n/Váh.
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2006
Návrh a realizácia vykurovania (12 MW) priemyselnej haly v rátane výmenníkovej stanice a teplovodnej prípojky v Považskej Bystrici
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2006
Rekonštrukcia redukčných staníc pary, stlačeného vzduchu a kondenzátneho hospodárstva Adiss Abeba 2006
MATC, Addis Abeba, Etiópia
2006
Potrubný rozvod chladiacej vody a stlačeného vzduchu s prípojkami k jednotlivým spotrebičom vo výrobnej hale v v Považskej Bystrici Dubnica n/Váh.
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2006
Rekonštrukcia chladiacich veží v Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom Považská Bystrica
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2006
Dodávka a montáž Elektro a Mar energetického hospodárstva lisovne autoplášťov v Omsku
ZAO Matador Omskšina, Rusko
2007
Dodávka a montáž 5 ks vratových teplovzdušných clôn
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2007
Dodávka a montáž 2 ks vratových teplovzdušných clón
Continental -Matador s.r.o.
2007
Montáž vstrekolisov vo výrobnej hale v Považskej Bystrici
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2007
Napojenie 4 ks zásobníkov gumodexu vo výrobe zmesí
Continental -Matador s.r.o.
2007
Montáž závesného systému Sikla vo výrobnej hale v Považskej Bystrici
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.
2007
Montáž potrubných rozvodov vykurovania a vzduchotechniky vo výrobnej hale v Považskej Bystrici
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.
2007
Premiestnenie kompresorovej stanice v Continental Matador s.r.o. – technologická časť
Siemens s.r.o., Bratislava
2008
Montáž plynového vykurovania vo výrobných halách v Železiarňach Podbrezová
Energy Technologies s.r.o.
2008
Rekonštrukcia vykurovania pre Vipotest a Machinery
Continental -Matador s.r.o.
2008
Rekonštrukcia neutralizačnej stanice odpadových vôd teplárne v Continental-Matador s.r.o.
Ompro s.r.o., Leopoldov
2008
Dodávka a montáž parnej kotolne ( 2 x 10 t/hod, 22 bar, 280 0C) vrátane reverznej osmózy a kondenzátneho hospodárstva
MATC, Addis Abeba, Etiópia
2009
Rekonštrukcia centrálnej výmenníkovej stanice para-voda (30 MW ) v rátane príslušenstva a redukčných staníc pary
Continental -Matador s.r.o.
2009
 
 


Komunálna a bytová sféra

Názov akcie
Investor
Rok
 
Realizácia TZB polyfunkčného objektu blok G Moravská ulica Púchov
Vips, s.r.o.
2005
Plynofikácia objektu colnice s vykurovaním
Matador a.s., Púchov
2005
Montáž 86 ks výmenníkových staníc v bytových domoch v Púchove
Isengmont s.r.o., Levice
2005
Rekonštrukcia ústredného vykurovania v administratívnych budovách v Dubnici nad Váhom
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2006
Dodávka a montáž ústredného vykurovania v administratívnej budove Považskej Bystrici
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o.
2006
Rekonštrukcia zimného štadiónu v Púchove- ústredné vykurovanie, zdravotechnika, vonkajšia kanalizácia.
Stamex s.r.o., Žilina
2007
Montáž vykurovania a vzduchotechniky vo výrobnej hale Visteon Ilava
Energy Technologies s.r.o.
2007
Dodávka a montáž vykurovania v admimistralívnom vstavku Samsung Slovakia, Gáň
Energy Technologies s.r.o.
2008
Výmena teplovodných kotlov v predajni v Púchove 2 x xx kW vrátane príslušenstva
Pneubox s.r.o.
2009
 
 


Rodinné domy

V rokoch 2005 až 2009 sme spolu dodali nasledovné zariadenia vrátane montáže a uvedenia do prevádzky:
 
Názov
Plynové kotle
85 ks
 
Slnečné kolektory
61 m2
 
Tepelné čerpadlá
5 ks