Priemyselná sféra

V priemyselnej sfére poskytujeme montáž vyhradených tlakových a plynových technických zariadení a to v oblasti vykurovania ako aj technológie. Okrem priemyselných kotolní a potrubných rozvodov vieme vykonať montáž technologických liniek, strojov a ich pripojenie na energetické médiá.

Máme referencie v teplovodných a parných kotolniach, montáž vykurovacích, chladiacich systémov a technologických rozvodov v priemyselných halách, montáž kompresorových staní, čistiarni odpadových vôd a iné. V rámci kooperácie so spolupracujúcimi firmami vieme zabezpečiť pri komplexných projektoch aj realizáciu stavebnej a elektro časti.