Naša činnosť je zameraná na oblasť energetiky a rozdelená do troch hlavných činností:

  • Priemyselná sféra
  • Komunálna a bytová sféra
  • Rodinné domy


Na všetky uvedené predmety podnikania máme kvalifikovaný personál s dlhoročnou odbornou praxou a prislúchajúce technické vybavenie.