Komunálna a bytová sféra

V komunálnej a bytovej sfére ponúkame kompletnú dodávku a montáž technických zariadení budov. Ide hlavne o montáž vykurovania, vzduchotechniky a zdravotechniky v rátane dodávky zriaďovacích predmetov a montáže kanalizácie. Pri vykurovaní máme prax okrem aj v montáži potrubných rozvodov ako je meď,  PEX a všetky druhy plastov.